Pobyt długoterminowy

Dom Seniora MARCONI to nowoczesny Ośrodek zapewniający kompleksową i całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku.

Nie tylko nowoczesne warunki Domu stawiają go w czołówce tego typu ośrodków w Polsce, lecz przede wszystkim szeroki wachlarz usług medycznych, z jakich mogą korzystać seniorzy. Opiekę nad nimi sprawuje wykwalifikowany personel – lekarze specjaliści, lekarze POZ, psycholog i pielęgniarki.

Dom Seniora MARCONI zapewnia :

  • opiekę lekarza internisty – POZ wraz z dostępem do podstawowych badań diagnostycznych,
  • opiekę lekarzy specjalistów : ortopedy – traumatologa oraz reumatologa
  • opiekę psychologa klinicznego i fizjoterapeutów
  • terapię zajęciową
  • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  • pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,
  • opiekę higieniczną,
  • niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
  • kontakty z otoczeniem;

 

 

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami